..:: ∞ شب رنگ ∞ ::..

..:: ∞ شب رنگ ∞ ::..

چیز زیادی نیست واسه معرفی
کامپیوتر  دوست دارم. کامپیوتر میخونم. با کامپیوتر زندگی میکنم.
دهه هفتادی هستم. کلی اسم دارم و هیچ رسمی ندارم.
عجیب غریب فکر میکنم چون فکر کردن یاد نگرفتم.
معمولا رابطه خوبی با بقیه ندارم. مشکل هم از اینترفیسی هست که برام ساختن. کاریش نمی تونم بکنم!
بزرگترین هنری که تو زندگیم دارم اینه که با موسیقی روحیه خودم رو کنترل کنم.
تو زندگیم به یک چیزم افتخار میکنم. اینکه هر موقع فهمیدم راه رو اشتباه رفتم تا اونجا که تونستم برگشتم.